Onderwijs in Canada: High School

High School, ook wel Collegiate Institute of Secondary School genoemd, is een onderwijsvorm die overeenkomt met de Nederlandse middelbare school. Canadese schoolkinderen gaan naar high school op de leeftijd van veertien jaar, nadat ze Kindergarten (op de leeftijd van vier en vijf jaar), Primary School/Elementary School (tot veertien jaar) hebben bezocht. Rond de leeftijd van achttien jaar verlaten kinderen de High School.

Achtergrond

In Canada geldt een leerplicht voor kinderen tussen de zes en zestien jaar. Een kleuterschool, vergelijkbaar met onze peuterspeelzalen en groep één en twee, is optioneel. Ook het vervolgonderwijs, zoals een beroepsopleiding, is niet verplicht. Over het algemeen bezoeken alle Canadese kinderen high school. De invulling van deze school verschilt per provincie.

Het Canadese schoolsysteem werkt met grades. Deze zijn vergelijkbaar met de Nederlandse klassen of groepen. Waar Nederlandse kinderen groep één tot en met acht bezoeken, en vervolgens klas één tot en met vier, vijf of zes, lopen Canadese kinderen grade 1 tot 12 (en in Ontario ook nog 12+) door. Deze grades zijn gebaseerd op leeftijd. Alle kinderen die in grade 6 zitten, bijvoorbeeld, zijn elf of twaalf jaar oud. De kinderen die naar secondary school gaan zijn tussen de veertien en achttien jaar en zitten in grade 9 tot en met grade 12. Dit geldt overigens niet voor alle provincies. In sommige provincies, zoals Alberta, Newfoundland & Labrador en Nova Scotia, start secondary school al eerder, in grade 7, en is secondary school opgedeeld in junior high en senior high of senior secondary.

In Québec zit het schoolsysteem iets anders in elkaar. De Franstalige equivalent van high school heet école secondaire en lijkt iets meer op de Nederlandse middelbare school. École secondaire heeft vijf leerjaren die genummerd worden van één tot vijf. De leerlingen in het eerste leerjaar zijn twaalf of dertien jaar en de leerlingen in het laatste leerjaar zestien of zeventien. De kinderen die de école secondaire bezoeken starten dus een jaar eerder met een vervolgopleiding dan hun Engelstalige leeftijdsgenoten.

Ook internationale studenten zijn welkom in Canada. Ieder jaar komen er meer studenten uit het buitenland studeren aan een Canadese high school. De grootste internationale high school in Canada is het Columbia International College, met ongeveer 1.400 studenten uit 66 landen.

Studierichting

Het onderwijsaanbod van high schools is zeer verschillend. Sommige high schools bereiden hun leerlingen voor op de universiteit of college en bieden academisch onderwijs. Deze high schools zijn te vergelijken met het vwo in Nederland. Een high school-diploma is overigens een voorwaarde om aan een college of universiteit te studeren. Andere high schools bieden praktisch onderwijs aan, zoals autotechniek en metselen. Ook kunnen scholieren vaak talloze cursussen volgen op hun high school.

De meeste high schools in Canada zijn openbare scholen waarbij religie geen rol speelt. Toch is het in sommige provincies wel mogelijk om religieus onderwijs te volgen. Op deze katholieke scholen is het geloof in de lessen verweven. Er zijn in Canada ook private high schools te vinden. Deze scholen, waar de klassen vaak kleiner zijn en waar ouders een aanzienlijk bedrag voor het onderwijs betalen, bieden soms ook religieus onderwijs aan.

Schooltijden

De schooljaren beginnen in september en eindigen meestal eind juni. In de maanden juli en augustus zijn de scholen dus gesloten. Naast twee maanden zomervakantie hebben kinderen die naar high school gaan ook twee weken vakantie in december en een week vakantie in februari of maart. Net als in Nederland gaan kinderen naar school van maandag tot en met vrijdag en zijn ze daar ongeveer zes uur per dag. Lunchen doen de scholieren op school, waar kantinemedewerkers een maaltijd voor hen klaarmaken. Buitenschoolse activiteiten

Net als in de Verenigde Staten zijn buitenschoolse activiteiten ook in Canada erg populair. Veel scholieren doen aan ijshockey, rugby, voetbal, lacrosse, hockey, Canadian football, honkbal, basketbal, volleybal of atletiek. De High Schools bieden ook niet-sportieve activiteiten aan, zoals een toneelclub, een computerclub en een jaarboekclub. Daarnaast wordt er eens per jaar, voor de oudste scholieren die in de zomer high school verlaten, een prom (ook wel grad of formele genoemd) georganiseerd. Op deze activiteit, die vaak ’s avonds en in de sportzaal van de school plaatsvindt, verschijnen alle deelnemers in avondkleding (jongens in pak, meisjes in een mooie jurk) en wordt er gedanst en feestgevierd.

9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan