Onderwijs in Canada: Schoolcijfers

Ook in Canada worden tentamens, werkstukken en overhoringen van scholieren en studenten positief of negatief gewaardeerd. Hoewel het per provincie verschilt, gebruiken alle basisscholen, high schools, community colleges en universiteiten letters om de kwaliteit van het geleverde werk te beoordelen. Dit is, in het geval van een tentamen, gebaseerd op het percentage van de vragen dat de leerling of student goed heeft. In bijna alle provincies wordt een A gegeven als 90% van de vragen goed beantwoord is.

Cijfers in verschillende provincies

Over het algemeen kunnen leerlingen minimaal een F en maximaal een A+ halen.

Een F is onvoldoende en wordt toegekend wanneer de leerling een score tussen de 0 en 50% heeft.

Een leerling krijgt een A+ wanneer hij of zij een score van 90 tot 100% heeft.

Tussen de F en de A+ liggen nog de D (score tussen 50 en 54,99%), de D+ (score tussen 55 en 59,99%), de C- (score tussen 60 en 62,99%), de C (score tussen 63 en 66,99%), de C+ (score tussen 67 en 69,99%), de B- (score tussen 70 en 72,99%), de B (score tussen 73 en 76,99%), de B+ (score tussen 77 en 79,99%), de A- (score tussen 80 en 84,99%) en de A (score tussen 85 en 89,99%).

Omdat het beloningssysteem in iedere provincie anders is, en soms ook per niveau (basisscholen, high schools, community colleges en universiteiten), school en faculteit verschilt, wordt hieronder per provincie kort weergegeven hoe het puntensysteem in elkaar zit. Indien de provincie niet afwijkt van het bovenstaande beoordelingssysteem (zoals de provincie Alberta) staat deze hieronder niet weergegeven.

British Columbia

In British Columbia kunnen leerlingen naast een F ook een I toegekend krijgen. In beide gevallen is er een score behaald tussen de 0 en 50%, maar wanneer er een I op het tentamenblad of het werkstuk staat mag de leerling herkansen. De I staat dus voor tijdelijk. Verder kan er in British Columbia geen D+ worden gehaald.

Newfoundland & Labrador

Leerlingen in Newfoundland & Labrador kunnen geen C+ en D+ halen. In totaal zijn er in deze provincie dus 10 verschillende beoordelingen.

Ontario en Saskatchewan

In Ontario en in Saskatchewan worden zeven verschillende beoordelingen uitgedeeld: A+, A, B, C, D, en F. Een F is onvoldoende en geeft aan dat de leerling 50% of meer van de antwoorden verkeerd heeft. Bij een D heeft de leerling een score tussen de 50 en 60%, bij een C een score tussen de 60 en 70%, bij een B een score tussen de 70 en 80%, bij een A een score tussen de 80 en 90% en bij een A+ een score tussen de 90 en 100%. In Saskatchewan wordt ook de letter M gebruikt, wanneer een leerling een leerprobleem of –achterstand heeft. Verder is er in Ontario een tekstuele uitleg bij de beoordelingen: A staat gelijk aan ‘boven overheidsstandaard’, B aan ‘gelijk aan overheidsstandaard’, C aan ‘onder overheidsstandaard, maar benadert het’ en D aan ‘ver onder overheidsstandaard’.

Manitoba

In Manitoba bestaat de waardering D niet en gaat het beoordelingssysteem over van C- naar F.

Québec

Waar in de rest van de provincies de beoordeling D nog voldoende is, is deze in Québec onvoldoende. In deze provincie zijn alleen de letters A, B en C (onderverdeeld in A+, A, A- et cetera) genoeg voor een positieve beoordeling. Een D+, D, D-, E+, E en E- zijn onvoldoende. Een A+ wordt alleen uitgedeeld wanneer de score 100% is. Een A staat voor een score van 95%, een A- voor een score van 90%, een B+ voor een score van 85% en dit gaat zo verder tot E-, wat staat voor een score van maximaal 30%. Een leerling in Québec moet een score van 60% halen voor een voldoende, terwijl in de rest van Canada 50% volstaat.

Op high schools in Québec zijn vakken onderverdeeld in verschillende competenties. De beoordeling die uiteindelijk voor een bepaald vak op een rapport verschijnt, is het gemiddelde van de beoordelingen die voor de competenties zijn gegeven.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 15 juni, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan