Onderwijs in Canada: Community College

Wat hoger onderwijs betreft kunnen Canadese tieners na high school terecht op een community college (in Québec CEGEP genoemd) of een universiteit. Canadese universiteiten zijn qua opleidingsniveau te vergelijken met Nederlandse universiteiten, terwijl community colleges vergelijkbaar zijn met mbo- of hbo-opleidingen. Community colleges bieden tieners de mogelijkheid om in drie of vier jaar een diploma of certificaat te halen op het gebied van kunst, wetenschap of techniek. Er zijn in Canada meer dan 130 community colleges.

Achtergrond

In de jaren zestig van de vorige eeuw sprongen community colleges als paddenstoelen uit de grond. De aanleiding hiervoor was het enorme aantal babyboomers dat om onderwijs vroeg. Daarnaast kwamen er na de Tweede Wereldoorlog duizenden Europese immigranten naar Canada. Zij, en hun kinderen, hadden ook onderwijs nodig. Op community colleges wordt praktijk- en toegepast onderwijs gegeven. Voorbeelden zijn een opleiding tot technicus, pr-agent of fotograaf.

In Canada zijn meer dan 130 community colleges, die in de volksmond colleges worden genoemd. Deze colleges zijn verspreid over de verschillende provincies. Net als bij het lagere onderwijs verschilt ook hier het onderwijssysteem per provincie. In de meeste provincies duurt een opleiding aan een college vier jaar. In andere provincies, zoals in Québec, hoeven studenten maar drie jaar te studeren voor een diploma. Het is bij de meeste colleges eveneens mogelijk om slechts één jaar te studeren. In dat geval krijgt de student bij het verlaten van het college een certificaat.

College in Québec

De term college wordt in Québec niet gebruikt. Na l’école secundaire (high school) gaan de Franstalige Canadezen naar collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP), wat ‘college voor algemeen en beroepsonderwijs’ betekent. In Québec wordt het CEGEP gezien als een pre-universitair programma. Dit programma duurt doorgaans twee jaar, maar aangezien studenten uit Québec tot hun zeventiende jaar naar high school gaan (in plaats van achttien jaar in de rest van Canada) starten ze een jaar later, op hun negentiende, aan de universiteit.

Het CEGEP werd in 1967 opgericht door de provinciale overheid van Québec. In eerste instantie waren er twaalf CEGEP’s te vinden in de provincie. Vandaag de dag zijn dat er 48, waarvan op een vijftal Engels de voertaal is. Naast CEGEP’s zijn er in Québec ook nog vijftig particuliere hogescholen en een klein aantal centre d 'etudes collégiales te vinden. De laatste categorie lijkt erg op een CEGEP. In de meeste CEGEP’s wordt twee soorten onderwijs aangeboden: pre-universitair en beroepsgericht. Pre-universitair onderwijs neemt twee jaar in beslag, terwijl een beroepsgerichte opleiding drie jaar duurt. Beide soorten onderwijs delen de kernvakken Frans, Engels, geesteweestenschappen en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kan de student kiezen uit aanvullende cursussen. Het eerste jaar van een pre-universitaire opleiding staat vrijwel gelijk aan het laatste jaar (grade 12) van leerlingen elders in Canada, die een jaar langer naar high school gaan dan Franstalige leerlingen. De vervolgopleiding die de leerling voor ogen heeft is van invloed op het pre-universitaire programma. Zo kan de leerling voor de richting wetenschap, geesteswetenschap, economie of kunst kiezen. Een beroepsgerichte opleiding duurt drie jaar en is zo opgezet dat de leerling vervolgens meteen aan het werk kan. Indien leerlingen nog door willen studeren na een beroepsgerichte opleiding dan kan dat, maar meestal houden studenten het na het derde jaar voor gezien. Voorbeelden van beroepsgerichte opleidingen zijn elektrotechniek, bouwkunde, verpleegkunde, informatica en theater.

Afronding van de studie

Op colleges in Canada zijn verschillende papieren te behalen. Wanneer een student slechts een cursus heeft gevolgd of besluit na een jaar te stoppen met studeren, terwijl hij of zij wel studiepunten heeft gehaald, dan krijgt hij of zij een certificaat. Op dit certificaat staat weergegeven welke vakken met goed gevolg zijn afgelegd of in welke richting de student onderwijs heeft genoten. Wanneer een student een studierichting op een college volledig heeft voltooid, krijgt hij of zij een diploma uitgereikt. Met dit diploma heeft een student in sommige gevallen toegang tot een universiteit. Daarnaast reiken sommige colleges ook associates degrees en bachelor’s degrees uit. Deze degrees zijn meer waard dan een ‘gewoon’ college-diploma en worden niet door alle colleges uitgegeven, omdat het een hogere vorm van onderwijs vereist. Een bachelor’s degree is een academisch diploma en wordt normaalgesproken op universiteiten uitgereikt, maar sommige colleges hebben samenwerkingsverbanden met universiteiten waardoor het voor een college-student mogelijk wordt om, met extra vakken, een bachelor’s degree te halen.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 15 juni, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan