1856: Pottawatomie Massacre

De Pottawatomie Massacre vond plaats nabij de Pottawatomie Creek in Kanas, een stroom vernoemd naar het indianenvolk dat er ooit woonde. Vijf mensen werden gedood door John Brown, een streng godsdienstig man die het niet kon verkroppen dat de bevolking van het dorp pro-slavernij was.

Aanleiding voor de Pottawatomie Massacre

John Brown leidde samen met 5 van zijn zonen (hij en zijn vrouw hadden er 20) een groep Amerikanen naar een nieuw stuk land om er een nederzetting op te bouwen. Ze wilden er gaan wonen om aan elke vorm van slavernij te ontsnappen. Lawrence, een faliekant tegen de slavernij gekeerde man, was ontslagen. Brown riep met zijn actie mensen op om het lot zelf in handen te nemen. Om dit te onderstrepen ging hij met zijn zoons naar een nabijgelegen nederzetting die voor de slavernij was.

Pottawatomie Massacre

Verloop van de Pottawatomie Massacre

De gedode burgers woonden in het zuiden van Kansas en hadden een nauwe relatie met de wet die het houden van slaven toestond, hoewel het zelf geen slavenhouders waren. De dood van de 5 mannen vond plaats in de nacht door een groep vrijwilligers onder leiding van John Brown. Die nacht werden drie huizen bezocht. De eerste was de ‘Doyle Farm’, waar James en zijn twee zonen, William en Drury naar buiten werden gehaald en volgeling van John Brwon gestoken werden met korte zwaarden. Een jongere zoon, een dochter en zijn vrouw werden gespaard. De groep ging verder naar Allen Wilkinson, waar ze hem doodden en ze twee zadels meenamen. Het laatste huis was dat van James Harris. Harris zelf werd niet geëxecuteerd. Eén van zijn logées overleefde de nacht echter niet: William Sherman. Wel werden hier meer spullen meegenomen, waaronder wapens en een paard. Volgens Brown waren de moorden gepleegd in overeenkomst met ‘Gods’ wil’.

William Sherman

Gevolgen van de Pottawatomie Massacre

Later werd getuigd dat John Brown zelf niet bij de moorden betrokken was geweest. Hij was de onbetwiste leider die de bevelen uitdeelde, maar verder absolute bescherming genoot. Zijn zoons bleken na afloop bereid dit te getuigen. Ondanks deze getuigenis werd het Brown niet in dank afgenomen. Hij vluchtte naar het noorden omdat hij anders zou worden vervolgd. Zijn oude bezittingen in het zuiden werden afgebrand en ook twee van zijn zoons die niet bij hem waren geweest, werden gearresteerd. In het noorden werd hij als een held ontvangen. De gebeurtenis is opgenomen in de geschiedenis van Amerika omdat het voor het eerst was dat de abolitionisten een moord pleegden naar aanleiding van het slavenbeleid. Er waren wel eigendommen verwoest, maar nooit leek de woede zich tegen andere mensen in persoon te hebben gekeerd.

Deze slachting zorgde in Kansas voor een grote opstand. De gebeurtenis zorgde ervoor dat het land opnieuw een stap dichter bij een burgeroorlog. In de oorlog die na de Pottawatomie Massacre in Kansas woedde, werden meer dan 200 mensen gedood. Er werd voor meer dan een miljoen dollar schade berokkend in deze oorlog. Er werden federalen naar het gebied gestuurd, maar zij waren met te weinig om enig effect te hebben.

John Brown
1838: Cherokee Trail of Tears1857: Utah War
Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 15 juni, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan