Thomas Jefferson

Portret van president Thomas Jefferson, derde president van de VS (1801-1809) De in 1743 geboren Thomas Jefferson was de belangrijkste schrijver van de Onafhankelijkheidsverklaring, de tweede vicepresident (1797-1801) en de derde president (1801-1809) van de Verenigde Staten. Hij was verantwoordelijk voor de Louisiana Purchase, waarbij de oppervlakte van de Verenigde Staten bijna verdubbeld werd door de aankoop van dit voormalig Franse grondgebied.

Voor presidentschap

Vroege leven

Thomas Jefferson werd geboren op 13 april 1743 in Albemarle County, Virginia. Zijn vader bezat een groot stuk land en zijn moeder (Jane Randolph) was lid van een van de meest invloedrijke families in Virginia. Thomas had twee oudere zussen, twee jongere zussen en een jongere broer. In 1752 ging Thomas naar een lokale school, waar hij op 9-jarige leeftijd Latijn, Grieks en Frans leerde. Tussen 1758 en 1760 studeerde hij in Gordonsville onder andere geschiedenis. Daarna begon hij aan het College of William Mary in Williamsburg. In de twee jaar dat hij deze onderwijsinstelling bezocht, studeerde hij wiskunde, filosofie en metafysica en sloot hij zijn studie summa cum laude af. Ondertussen verzamelde Thomas boeken, een hobby die hij heel zijn leven zou houden. Zijn collectie was uiteindelijk zo groot dat hij in 1815 maar liefst 6.000 boeken verkocht aan de bibliotheek in het Congres, die in 1812 verwoest was.

Jefferson studeerde aan het College of William and Mary in Williamsburg

Begin van zijn carrière

Na zijn studie verdiepte Thomas Jefferson zich in de wetgeving. Er bestonden nog geen rechtenstudies: je moest het vak in de praktijk van een advocaat leren. Deed je het goed, dan kreeg je je diploma. Zo geschiedde en Thomas werd advocaat. Gestationeerd in zijn thuisstaat Virginia, was hij tussen 1767 en 1774 zeer actief en succesvol. Tot zijn clientèle behoorden voornamelijk leden van elitaire families, evenals leden van de Randolps-familie. In 1772 trouwde Thomas met de 23-jarige weduwe Martha Skelton. Het echtpaar woonde in een huis op een bergtop in Charlottesville, Virginia. Het landgoed werd Monticello genoemd. Ze kregen zes kinderen, van wie alleen dochter Martha ouder werd dan 25. Na tien jaar huwelijk stierf de echtgenote van Jefferson en zoals hij aan haar beloofd had, zou hij nooit meer trouwen.

Monticello, het landgoed van president Thomas Jefferson in Virginia

Het stille lid

Jefferson was een zeer goede schrijver, maar geen publieke spreker. Tijdens zijn werk als advocaat vertegenwoordigde hij zijn county in het overheidsorgaan van Virginia. Daarna bekleedde hij functies in het Huis van Afgevaardigden van Virginia en later in het Continentale Congres. In deze jaren schreef hij commentaren op de Britse wetgeving, waarin hij stelde dat de kolonies het grondrecht hadden zichzelf te besturen. Jefferson gebruikte liever zijn pen dan zijn stem om te strijden voor een onafhankelijk land. Dit ‘stille lid’ van het Congres nam in 1776 deel aan een vijfkoppige commissie die een onafhankelijkheidsverklaring op moest stellen. Vanwege zijn schrijfvaardigheden werd hij aangewezen om een eerste versie vorm te geven. In samenspraak met de andere leden stelde hij een verklaring op, die gebaseerd was op de grondwet van Virginia en de Virginia Declaration of Rights, opgesteld door George Mason. De commissie bood het werk aan het Congres aan. De resolutie werd op 2 juli goedgekeurd en na enkele dagen van stevig debat, waarbij aanpassingen in de tekst werden gemaakt, werd de definitieve versie voorgelegd. Dit was echter niet tot Jeffersons tevredenheid, aangezien er een passage over slavernij verwijderd was. Toch tekende hij op 4 juli 1776, samen met de andere commissieleden, het belangrijkste stuk papier in de geschiedenis van de Verenigde Staten: de Onafhankelijkheidsverklaring.

De Onafhankelijkheidsverklaring, waarvan Thomas Jefferson de belangrijkste schrijver was

Terug naar Virgina

Na deze gebeurtenis keerde Jefferson terug naar Virginia, waar hij in het Huis van Afgevaardigden in drie jaar tijd maar liefst 126 wetten indiende, onder meer over de vrijheid van geloof en hervorming van het juridisch systeem. Zijn pogingen om de doodstraf af te schaffen, leidden echter nergens toe. De volgende carrièrestap volgde in 1785. Hij reisde naar Frankrijk, om Benjamin Franklin te vervangen als minister. Toen zijn taken als minister er in 1793 op zaten, keerde Jefferson terug naar Amerika. Niemand minder dan George Washington - de eerste president van de VS - verzocht hem met klem een functie als minister van Buitenlandse Zaken aan te nemen. Jefferson nam dit voorstel aan.

Tijdens presidentschap

Vicepresident

Ondertussen hadden zich in de Verenigde Staten twee verschillende politieke partijen ontwikkeld: de Federalisten en de Democratische-Republikeinen. Na zijn functie als minister groeide Jefferson uit tot de leider van de laatste groep. Jefferson was tegen een sterk gecentraliseerde regering en was voorstander van meer macht voor de afzonderlijke staten. In 1796 stelde Jefferson zich kandidaat voor het presidentschap. Hij verloor de verkiezingen van zijn tegenstander John Adams, maar kon toch vicepresident worden. In deze hoedanigheid hield hij zich vooral bezig met het organiseren en opzetten van overheidsorganen. Daarnaast stelde hij regels en richtlijnen op voor het Congres. Jefferson schreef een boek over regelgeving en etiquette binnen het parlement: richtlijnen die tot op de dag van vandaag nog steeds gevolgd worden.

De president van het volk

Jefferson won in 1800 de presidentsverkiezingen. In maart 1801 werd hij ingezworen als derde president van de Verenigde Staten. Geheel in lijn met zijn lijfspreuk, ‘de president van het volk’, arriveerde hij in simpele kledij en te paard bij zijn inauguratie. Ook stalde hij zijn eigen paard na het afstijgen, wat door het volk met goedkeuring werd gadegeslagen. In de daaropvolgende jaren veranderde of trok Jefferson een aantal wetten van zijn voorganger Adams terug. Ook schreef hij samen met James Madison - die de vierde president van de VS zou worden - een aantal resoluties, waarin gesteld werd dat de nationale overheid geen stem meer zou hebben in staatsaangelegenheden. Verder bracht hij de overheidsschuld met een derde terug.

De Louisiana Purchase

Tegenwoordig wordt de Louisiana Purchase als een van de belangrijkste prestaties van president Jefferson gezien. Hij kocht Louisiana van Frankrijk, een aankoop waarmee de Verenigde Staten ineens dubbel zo groot werden. Een andere belangrijke prestatie was het verslaan van piraten, die de handel van de VS in de Middellandse Zee in de weg zaten. In zijn tweede termijn leverde Jefferson een wetsvoorstel af, waarbij de import van Afrikaanse slaven verboden werd. Dit werd goedgekeurd door het Congres. Een andere mijlpaal gedurende zijn presidentschap was de oprichting van de Amerikaanse legeropleiding aan West Point, die nog altijd in gebruik is.

Jefferson kocht Louisiana van Frankrijk en verdubbelde het grondgebied van de VS

Na presidentschap

Na zijn politieke carrière

Na zijn twee termijnen als president bleef Jefferson actief. Zijn droom om een hoger instituut voor onderwijs op te richten kreeg een nieuwe impuls. Jefferson droomde van een onderwijsinstelling waar religie geen rol speelde en waar studenten zich konden specialiseren in richtingen die niet op andere universiteiten aangeboden werden. Hij geloofde erin dat een goede opleiding de basis was van een georganiseerde en gezonde samenleving. Om dit te betalen zou er overheidsgeld ter beschikking gesteld moeten worden, zodat ook mensen uit minder rijke milieus konden studeren. Om deze droom te vervullen richtte hij in 1819 de Universiteit van Virginia op, de eerste universiteit die een volledig lespakket aanbood aan haar studenten en waarbij religie een ondergeschikte rol speelde.

Thomas Jefferson is de stichter van de University of Virginia in Charlottesville

Einde van zijn leven

Al in 1783 was Thomas Jefferson weduwnaar geworden. Omdat hij gezworen had niet meer te trouwen, bleef hij tot aan zijn dood in 1826 alleen. Hij onderhield echter wel een intieme relatie met een van zijn bedienden. Sally Hemings baarde zes kinderen, die door latere DNA-testen van Jefferson bleken te zijn. Tot aan de jaren 1990 zouden er nog vele woorden aan deze kwestie besteed worden. Zelfs na het onomstotelijk bewijs van de testen, zijn er nog steeds mensen die menen dat de kinderen niet van Jefferson zijn. Ondanks deze controverse blijft hij een van de meest belangrijke en invloedrijke mannen die de VS ooit gehad hebben, vooral vanwege zijn rol als een van de Founding Fathers en de totstandkoming van de Louisiana Purchase. Thomas Jefferson overleed op 4 juli 1826, op de vijftigste verjaardag van de Onafhankelijkheidsverklaring. Hij is begraven op zijn landgoed Monticello. In 1943 werd een monument voor de oud-president onthuld. Het Jefferson Memorial is één van de grootste monumenten aan de National Mall in Washington DC.

Het Jefferson Memorial in Washington DC
9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan