Rutherford Birchard Hayes

Portret van president Rutherford Birchard Hayes, president van de VS (1877-1881) Rutherford Birchard Hayes werd geboren op 4 oktober 1822 en stierf op 17 januari 1893. Rutherford was de 19e president van de Verenigde Staten en regeerde het land van 1877 tot 1881. Tijdens zijn presidentschap overzag hij het einde van de Reconstructie en leidde hij het land naar de tweede Industriële Revolutie. Zijn presidentschap staat in het teken van rechten voor vrouwelijke advocaten en zijn beslissingen tijdens de Grote Spoorwegstaking van 1877.

Voor presidentschap

Familie

Hayes' ouders kwamen uit Vermont, maar zijn vader nam de familie mee naar Ohio in 1817. Helaas overleed zijn vader 10 weken voordat zijn zoon geboren werd, waardoor zijn moeder alleen voor de opvoeding van haar vier kinderen stond. Alleen Hayes en zijn zus Fanny hebben de kindertijd overleefd. Naast de familie woonde ook Hayes' oom in hetzelfde huis, die in de loop der tijd een vader voor Hayes werd en dat gedurende de rest van zijn leven bleef.

Studie

Voor 1877, voordat Hayes president werd, was hij een afgevaardigde voor de staat Ohio. In deze staat was hij zelf dus ook geboren. Hij studeerde aan het Kenyon College in Gambier, Ohio en aan de Harvard Law School. Hierna begon hij zijn eigen advocatenkantoor. Enkele jaren later verhuisde hij naar Cincinnati waar hij in 1857 stadsadvocaat werd.

Tijdens de Civil War

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog speelde Hayes een interessante rol. Hij was niet erg enthousiast over het idee van een burgeroorlog om de Unie te herstellen. In 1861 werd Hayes door de Democraten weggestemd van zijn positie als stadsadvocaat. Hierna vormde hij een nieuwe partij met Leopold Markbreit en begon een nieuw advocatenkantoor. Later dat jaar zei hij dit allemaal vaarwel en werd hij aangesteld als majoor van het 23e Regiment van de Ohio Vrijwillige Infanterie.

Hayes gaat het leger in

Met de Vrijwillige Infanterie vormde hij onderdeel van de Kanawha Division, waar ze in september 1861 in gevecht kwamen met de tegenstanders, de Confederates in West-Virigina. Tijdens de maanden daarna volgden nog vele gevechten, waaronder de bekende Second Battle of Bull Run en de Battle of South Mountain. In 1864 besloot Hayes dat het genoeg was geweest voor hem en zijn troepen. Hij maakte verder carrière binnen het leger en werd in 1865 gepromoveerd tot Generaal-Majoor der Vrijwilligers.

Old Granny

Als Republikein werd hij gekozen voor het 39e en 40e Congres (4 maart 1865 tot en met 20 juli 1867). Dit deed hij echter op afstand en door middel van brieven waarmee hij zijn kiezers wilde overtuigen van zijn agendapunten. Hij was op dat moment nog Generaal-Majoor en daarom weigerde hij om campagne te voeren voor een zetel en in het Huis van Afgevaardigden. Hayes zei dat 'iedere officier die zijn manschappen in de steek laat om verkiezingsraces te gaan houden, gescalpeerd zou moeten worden'. Dit waardeerden zijn kiezers. Sommigen vonden hem echter iets te conservatief en braaf, de reden dat hij al snel de bijnaam Old Granny (Ouwe oma) kreeg.

Gouverneur van Ohio

Hayes volgde over het algemeen de lijn van de Republikeinen, met name wat betreft de wederopbouw. Hij geloofde erin dat het Zuiden weer onderdeel zou moeten worden van de Unie, maar niet zonder de juiste beschermingsmaatregelen voor de zwarte bevolking van het Zuiden. De president destijds, Andrew Johnson, vond dit echter tijdsverspilling en wilde de nieuwe staten snel toevoegen zonder dat er beslissingen waren genomen over de rechten van de zojuist bevrijdde slaven. Hayes was het hier niet mee eens en deed zijn best om de wet aan te laten nemen die later de Civil Rights Act of 1866 genoemd zou worden. In 1867 werd hij gekozen als gouverneur van de staat Ohio, met name vanwege zijn positie rondom het thema van de rechten van de zwarte bevolking.

Verkiezingen

Het plan van Hayes was om in 1872 rustig met pensioen te gaan en te genieten van zijn familie en zijn landgoed. Enkele delegaties probeerden hem echter te overtuigen om zich verkiesbaar te stellen voor de Senaat van de VS. In 1875 werd hij echter opnieuw gekozen tot gouverneur van Ohio, en die positie nam hij weer aan. Hij werd zeer populair onder de inwoners van Ohio. Men zag hem als een serieuze kandidaat voor Republikeinen voor de verkiezingen van 1876. De verkiezing zelf was enorm spannend, met name omdat diverse staten werden uitgesloten wegens het saboteren van de verkiezingen. Uiteindelijk won Hayes de verkiezingen. Gedurende zijn gehele presidentschap bleven er mensen die hem niet accepteerden en zeiden dat hij onwettig de president was.

Tijdens presidentschap

De Grote Spoorwegstaking van 1877

Hayes volgde president Grant op, die vooral bekendstond om zijn tumultueuze jaren met veel schandalen. Hayes had echter altijd al de reputatie van een eerlijk man, een van de redenen dat hij juist in deze periode gekozen werd. Een belangrijke gebeurtenis tijdens het presidentschap van Hayes was de Grote Spoorwegstaking van 1877. De spoorwegen besloten de salarissen van vele werknemers flink te verminderen en daarnaast velen te ontslaan. Omdat een zeer groot gedeelte van het Amerikaanse volk afhankelijk was van de spoorwegen viel dit uiteraard niet in goede aarde. Duizenden werknemers in heel het land legden hun werk neer. Hayes was bang voor grote opstanden en stuurde het leger. Er ontstonden conflicten, waarbij aan beide zijden doden vielen. De spoorwegen wonnen, maar werden gedwongen de werkomstandigheden te verbeteren. Later werd Hayes geprezen om zijn positie en zijn rol tijdens deze stakingen.

Hervormingen

Een andere belangrijke wet die Hayes gedurende zijn presidentschap tekende was de wet waarin vrouwelijke advocaten het recht kregen om zaken te bepleiten voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dit was een hele vernieuwende zaak. Tijdens zijn hele presidentschap bleef hij trouw aan zijn grootste idealen: strijden voor economische vooruitgang door beter onderwijs en een gelijke behandeling van burgers.

Na presidentschap

Na zijn presidentschap

Na het aflopen van zijn presidentschap trok Hayes zich terug op zijn landgoed met zijn familie. De jaren daarop hield hij zich bezig met advocatuur rondom sociale en onderwijshervormingen. Hayes stierf uiteindelijk in Fremont, Ohio op 17 januari 1893. Hij werd begraven op de Oakwood Cemetery. Nadat zijn huis als cadeau aan de staat Ohio was gegeven werd hij daar opnieuw begraven. Het landgoed is nu een staatspark; Spiegel Grove State Park.

9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan