James Knox Polk

James Knox Polk, elfde president van Amerika (1845-1849) Als elfde president van de Verenigde Staten zorgde James Knox Polk ervoor dat het land flink werd uitgebreid. Met het toevoegen van de staten Californië, Oregon en New Mexico aan de Union wist hij een gebied in handen te krijgen dat zich uitstrekte tussen zowel de Atlantische als de Stille Oceaan. Polk regeerde vier jaar en stierf al drie maanden na zijn vertrek uit het Witte Huis.

Voor presidentschap

Jeugd

Op 2 november 1795 werd in Pineville, North Carolina James Knox Polk geboren. Als eerste van de tien kinderen werd hij genoemd naar de vader van zijn moeder. Vader Polk was slavenhandelaar en aanhanger van het Presbyteriaanse geloof. In 1806 verhuisde het gezin naar Maury County, waar de familie in weelde leefde. Doordat James' gezondheid te wensen overliet, werd hij thuis geschoold. Toen in 1812 zijn pijn te hevig werd, constateerde de dokter nierstenen. De operatie maakte hem vervolgens onvruchtbaar.

In 1813 werd James Knox Polk lid van de kerk van Zion. Later ging hij studeren aan de universiteit van North Carolina, waar hij zijn kwaliteiten als spreker zou ontwikkelen en geregeld deelnam aan debatten. In 1818 slaagde Polk cum laude en reisde hij naar Nashville om rechten te studeren bij Felix Grundy. In 1819 al werd Polk gekozen in de senaat van de staat Tennessee. Een aantal jaar zou hij verschillende posten binnen de rechtbank bekleden.

Politieke carrière

In 1822 voegde Polk zich bij de lokale militie en binnen korte tijd promoveerde hij tot kolonel. Vanwege zijn sprekerskunsten werd hij al snel populair. Een jaar later werd Polk gekozen als afgevaardigde van Maury County, Tennessee. In deze hoedanigheid zou hij Andrew Jackson steunen, de zevende president van de Verenigde Staten. In dezelfde periode trouwde hij met Sarah Childress, die een grote hulp zou blijken in Polks latere politieke carrière. Polk werd binnen korte tijd gekozen voor het Huis van Afgevaardigden en hij verhuisde naar Washington D.C. Hij deed tweemaal een gooi naar de functie van voorzitter, en won deze bij de tweede poging.

In 1839 werd Polk gekozen tot gouverneur van de staat Tennessee. Veel kreeg hij niet van de grond: belangrijke beslissingen werden op nationaal niveau afgekeurd door president William Henry Harrison. In 1841 verloor Polk zijn positie als gouverneur. Hij kreeg al gauw een belangrijker functie: door onenigheid binnen de partij van Van Buren werd Polk als outsider naar voren geschoven en, bij de achtste stemronde, unaniem gekozen. Binnen de verkiezingscampagne die volgde, was de annexatie van Texas het dominerende agendapunt. Polk was een groot voorstander, terwijl concurrent Clay zich op de achtergrond hield wat dit onderwerp betrof. Tijdens de spannende verkiezingsstrijd won Polk met een klein verschil en werd hij de elfde president van de Verenigde Staten.

Tijdens presidentschap

Agendapunten

Op 4 maart 1845 was de inauguratie van James Knox Polk. Als belangrijkste agendapunten had hij: een onafhankelijk banksysteem, belastingverlaging, en het inlijven van Oregon, Californië en New Mexico bij de Verenigde Staten. Zijn agendapunten slaagden in de vier jaar dat hij het Witte Huis bewoonde.

Slavernijkwestie

Een brandpunt ten tijde van Polks presidentschap was de slavernijkwestie. Om zowel de zuidelijke als de noordelijke staten tevreden te stellen besloot hij daarom om het land uit te breiden. Critici stelden dat hij de slavernij promootte door het niet te verbieden in de nieuw verkregen gebieden, maar Polk wuifde deze kritiek weg. Hij trok een lijn door het land: boven die grens was slavernij verboden, eronder was het toegestaan als de kiezers het toestonden. Zelf was Polk houder van een plantage waarop slaven werkten. De rest van zijn leven zou hij deze in dienst hebben, hoewel hij in zijn testament stelde dat zij bevrijd moesten worden zodra zijn vrouw stierf.

Uitbreiden van de Verenigde Staten

Polk wist de Verenigde Staten flink uit te breiden door Engeland onder druk te zetten. Er was een conflict over het gebied dat toen Oregon heette, nu bekend als de staten Washington, Oregon en Idaho. Het gebied werd vanaf de 49e breedtegraad opgedeeld. De annexatie van Texas had meer voeten in aarde. Hoewel de staat zich in 1836 afscheidde van Mexico, sloot het zich pas in 1845 aan bij de Union. Mexico accepteerde dit niet en dreigde met oorlog. President Polk was daarvoor weinig gevoelig en vond dat Mexico ook Californië afhandig gemaakt moest worden. Daarom stuurde hij een afgezant om deze grond te kopen van Mexico. De Mexicanen waren beledigd door het voorstel, en dachten een schadevergoeding voor Texas aangeboden te krijgen. Ze weigerden het verzoek. Polk was dusdanig beledigd dat hij de oorlog verklaarde aan Mexico. In de zomer van 1846 veroverden de Amerikaanse troepen Nieuw-Mexico. Het jaar erop stonden de Amerikanen in Mexico-stad waarna pas in 1848 de nederlaag werd erkend door de Mexicanen. Diplomaat Nicholas Trist zorgde voor het vredesverdrag van Guadalupe Hidalgo, waarbij het grondgebied van Mexico werd gehalveerd. Onder andere Californië, Nevada en Utah werden aan de Union toegevoegd. Ook werd de annexatie van Texas en de Amerikaanse bezetting van het gebied tussen de Nueces-rivier en de Rio Grande geaccepteerd. Het succes was Polk nog niet genoeg: de Zuidelijke Staten hadden hun zinnen gezet op Cuba, dat een sterke handelslocatie was. De Noordelijke Staten waren minder enthousiast omdat Cuba slavernij toestond. De kwestie werd in de kiem gesmoord door het feit dat de Spanjaarden het Amerikaanse bod van 100 miljoen dollar afwezen.

Na presidentschap

Na zijn presidentschap

Op 4 maart 1849 verliet James Polk het Witte Huis. De jaren als president hadden hem uitgeput en verzwakt. Hij stierf slechts drie maanden na zijn aftreden. Polk werd begraven in Polk Place, Nashville, waar zijn vrouw en moeder nog woonden. Nadat dit huis afgebroken werd, werden de tombes van Polk en zijn vrouw verplaatst naar de grond van het Capitool in Nashville, Tennessee.

Graf James Knox Polk
9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan