George Walker Bush

Portret van president George Walker Bush, president van de VS van 2001-2009 George Walker Bush is geboren op 6 juli 1946 in New Haven, Connecticut. Hij was de 43ste president van de Verenigde Staten en een politicus van de Republikeinse Partij. Hij is aangetreden op 20 januari 2001 en zijn termijn eindigde op 20 januari 2009. Zijn voorganger was Bill Clinton en hij werd opgevolgd door Barack Obama. Bijzonder is dat ook zijn vader, George Herbert Walker Bush, president van de Verenigde Staten is geweest.

Voor presidentschap

Jeugdjaren

George Walker Bush was het eerste kind van oud-president George H.W. Bush en diens vrouw Barbara Bush. Na de geboorte van George kreeg het echtpaar Bush nog vijf kinderen, namelijk Jeb, Neil, Marvin, Dorothy en Robin. Georges’ broertje Robin stierf al op driejarige leeftijd aan leukemie. Toen George twee jaar oud was verhuisde het gezin vanuit Connecticut naar de staat Texas.

George Walker Bush toen hij een baby was

Studententijd

Bush volgde de ‘Phillips Academy’ en studeerde later geschiedenis aan de universiteit Yale. George W. Bush was geen bovengemiddelde student. Tijdens zijn studententijd werkte hij mee aan verschillende verkiezingscampagnes voor de Republikeinen. Ook werd hij lig van het geheime genootschap ‘The Order of Skull and Bones’. Deze ‘studentenvereniging’ van de prestigieuze Yale-universiteit heeft veel invloedrijke figuren uit de politieke- en zakenwereld voortgebracht en is omgeven door mysteries.

Begin van Bush' carrière

In 1968 werd Bush reserveofficier vlieger bij de ‘Texas National Guard’. Vier jaar later werd hij overgeplaatst naar Alabama zodat hij daar kon werken aan de Republikeinse senaatcampagne. Hij kreeg in 1974 toestemming om zijn dienst te beëindigen, om te gaan studeren aan Harvard. Daar haalde Bush zijn MBA. In september 1976 werd hij gearresteerd wegens rijden onder invloed. Hij mocht twee jaar lang geen auto meer besturen.

George W. Bush in militaire dienst

Gezinsuitbreiding

Na het behalen van zijn MBA kwam Bush terecht in de olie-industrie. In 1977 leerde hij Laura Welch kennen, een lerares en bibliothecaresse. George en Laura trouwden al na drie maanden. Ze verhuisden naar Midland en kregen daar in 1981 een tweeling: Jenna en Barbara. In 1986 zei Bush de alcohol voorgoed vaarwel en begon hij met Bijbelstudie. In 1988 verhuisde Bush met zijn familie naar Washington DC in diens strijd voor het presidentschap. Hij ontwierp samen met Lee Atwater en Doug Wead een strategie om conservatieve kiezers voor zich te winnen. Na Bush' terugkeer naar Texas kocht hij een aandeel in de honkbalploeg ‘Texas Rangers’.

George Walker Bush met zijn Laura, Jenna en Barbara

Politiek: een familie-aangelegenheid

Toen Bush Senior in 1988 tot president van de Verenigde Staten was gekozen, waren er speculaties dat George W. Bush mee zou doen aan de gouverneursverkiezingen. Dit werd echter in de weg gezeten door Bush Juniors persoonlijke problemen en door zijn mede-eigenaarschap van de Texas Rangers. In 1994 stelde Bush zich alsnog kandidaat als gouverneur van Texas. Zijn broer Jeb won de gouverneursverkiezingen in Florida.

Republikeins kandidaat

Bush werd al vrij snel door de Republikeinen gekozen als nieuwe kandidaat en moest het opnemen tegen toenmalig gouverneur Ann Richards. Bush werd geadviseerd zijn campagne te richten op onderwijs, criminaliteit en deregulering van de economie. Hierdoor ontwikkelde Bush een positief imago en door zijn indrukwekkende optredens tijdens de debatten groeide de populariteit van Bush snel. Hij werd gekozen als gouverneur van Texas.

Tijdens zijn gouverneurschap heeft Bush de scholen verbeterd en het juridische systeem hervormd. De andere kant van de medaille is dat er daarnaast maar liefst 152 gevangenen werden geëxecuteerd. Dit zijn er meer dan tijdens enig ander gouverneurstermijn. In 1998 werd Bush herkozen.

Omstreden presidentsverkiezingen

Bij de presidentsverkiezingen van 2000 werd George Walker Bush gekozen tot president van de Verenigde Staten, met een zeer klein verschil op de Democratische kandidaat Al Gore. Deze presidentsverkiezingen verliepen zeer controversieel. In Florida ontstond onrust: een deel van de stemmen in sommige districten werd ongeldig verklaard omdat de stemmers uit het criminele circuit zouden komen. Ook zouden stemformulieren onduidelijk zijn (waardoor sommige mensen verkeerd gestemd zouden hebben) en waren op sommige plaatsen problemen met de stemmachines. De hertelling die Al Gore aanvroeg, werd afgewezen door het Federale Hooggerechtshof.

Met een verschil van 537 stemmen in Florida behaalde Bush een absolute meerderheid van stemmen in het College van Kiesmannen, en werd hierop tot president gekozen. Hij had een minderheid van stemmen van het volk behaald, maar won toch de presidentsverkiezing, omdat het aantal stemmen van het College van Kiesmannen bepaalt wie er president wordt. Dit was slechts vijf keer eerder gebeurd in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Tijdens presidentschap

Presidentschap

George W. Bush werd vooral verkozen op zijn programma van binnenlandsbeleid zoals zijn plannen voor belastingverlagingen en sociaal- economische hervormingen. Maar het waren vooral de terroristische aanslagen op 11 september 2001 die het presidentschap van Bush zouden gaan definiëren. Hiermee kwam ook de zogenaamde ‘Bushdoctrine’. Dit betekende dat de Verenigde Staten geen onderscheid zou maken tussen terroristen en diegenen die terroristen onderdak bieden.

Binnenlands beleid en opvattingen

Hoewel Bush zich tegen de meeste vormen van zogenaamde ‘positieve discriminatie’ verzette, liet hij zich wel positief uit over een uitspraak van het federaal hooggerechtshof die de voortgezette selectie van universiteitskandidaten op basis van diversiteit mogelijk maakte. Tijdens Bush’ eerste regeringstermijn als president van de Verenigde Staten werd Colin Powell de eerste ‘zwarte’ minister van Buitenlandse Zaken. In 2005 werd hij opgevolgd door Condoleezza Rice, de eerste donkere vrouw op dezelfde positie.

Bush was sterk tegen het homohuwelijk. Wel wilde hij verschillende staten de ruimte geven om civielrechtelijke samenlevingscontracten te erkennen. Hij wilde dat de definitie van het huwelijk vastgesteld zou worden als de vereniging van man en vrouw. Zo zou het onmogelijk zijn voor afzonderlijke staten om in hun wetgeving het homohuwelijk te legaliseren.

No Child Left Behind

Op het gebied van onderwijs zette Bush zich in voor beter scheikundig en wiskundig onderwijs. Ook probeerde hij met de No Child Left Behind Act het gat tussen arme en rijke studenten te dichten. Hij gaf kinderen uit arme gezinnen kans op een goede opleiding. Op het gebied van milieu maakte Bush zich bij velen een stuk minder populair. Hij weigerde mee te doen aan het Kyoto Protocol, een door de Verenigde Naties opgesteld protocol om afspraken te maken over de hoeveelheid uitstoot die landen mogen maken. Hij geloofde wel degelijk dat het broeikaseffect bestond, maar was er niet zeker van dat de mens hier de oorzaak van was.

Tijdens zijn eerste termijn verlaagde Bush diverse belastingen. Negatief was dat tijdens zijn presidentschap het begrotingstekort terugkeerde. Dit had te maken met een unieke combinatie van negatieve factoren, waaronder het einde van de internethype en de aanslagen op 11 september.

George W. Bush wilde met de No Child Left Behind Act het gat tussen arme en rijke studenten dichten

Natuurramp Katrina

Tijdens het presidentschap van Bush vond een van de grootste natuurrampen in de geschiedenis van de Verenigde Staten plaats: Orkaan Katrina die een groot deel van de Gulf Coast trof, en met name de miljoenenstad New Orleans. Bush riep de noodtoestand uit in de staten Louisiana, Mississippi en Alabama.

Buitenlands beleid: 9/11

De terroristische aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001 waren van grote invloed op zowel het binnenlandse- als buitenlandse beleid van Bush. De islamitische terreurorganisatie Al-Qaeda en leider Osama Bin Laden worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Kort na de aanvallen lanceerde Bush een invasie in Afghanistan om het regime van de Taliban omver te werpen. Bush eiste dat zij Osama Bin Laden uit zouden leveren en dat zij trainingskampen voor terreurgroepen zouden sluiten. Toen de zij dit weigerden greep Amerika samen met haar bondgenoten militair in. Al snel na de invasie viel de Taliban. Het land werd op heropgebouwd onder het gezag van president Hamid Karzai in overleg met de Verenigde Naties. Bin Laden werd niet gevonden en een deel van Afghanistan blijft onder invloed van de Taliban.

President George W. Bush spreekt over de aanslagen op 9/11

Irak

Afghanistan was niet het enige land in het Midden-Oosten dat binnengevallen werd door de Verenigde Staten. Het excuus om in te grijpen in de onstabiele situatie van Irak was dat dictator Saddam Hoessein bezig zou zijn met het ontwikkelen van massavernietigingswapens. Er is veel discussie over of de Irakoorlog rechtmatig gevoerd is. De Amerikaanse openlijke steun voor Bush daalde naar gelang de gevechten doorgingen. Uiteindelijk zijn er in Irak geen massavernietigingswapens gevonden. George Walker Bush verdedigt zijn besluit door te zeggen dat ‘de wereld van vandaag veiliger is geworden’.

Bekende uitspraken van George Walker Bush

• "After the chaos and carnage of September 11th, it is not enough to serve our enemies with legal papers." • "Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists." • "I believe a marriage is between a man and a woman."

Na presidentschap

Er wordt niet veel meer van George Bush vernomen.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 15 juni, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan