Chester Alan Arthur

Portret van president Chester Alan Arthur Chester Alan Arthur, geboren in 1828, was van 1881 tot 1885 president van de Verenigde Staten. Voordat hij de eenentwintigste president werd, was hij korte tijd vicepresident naast president Garfield. Toen Garfield werd doodgeschoten, trad hij aan als president. Hij is onder andere bekend geworden vanwege de omstreden Chinese Exclusion Act, die het Chinezen tijdelijk verbood naar Amerika te emigreren. Na zijn presidentschap werd hij echter bovenal herinnerd als 'Elegant Arthur', een bijnaam die verwijst naar zijn elegante persoonlijkheid.

Voor presidentschap

Begin van zijn carrière

Arthur, de 21ste president van de Verenigde Staten, werd geboren in Fairfield (Vermont) in 1829. Hij was de zoon van een Baptistenpredikant die geëmigreerd was uit Noord-Ierland. Arthur studeerde rechten en kwam via verschillende hooggeplaatste functies in dienst bij de State Militia, het leger van de staat. In 1871 vervolgde hij zijn carrière als Collector of the Port of New York, waar hij verantwoordelijk werd voor de importheffingen op importproducten die via de haven van New York binnenkwamen. Dit was een zeer lucratieve baan en bovendien was het een erg machtige positie. Chester Alan Arthur was aangesteld door de toenmalige president van de Verenigde Staten, president Ulysses S. Grant. In de jaren 70 van de negentiende eeuw maakte Arthur ook deel uit van de Stalwards, een onderdeel van de Republikeinse Partij. Hieraan had hij onder andere zijn positie bij de Port of New York te danken. Toen echter president Rutherford B. Hayes aantrad, werd hij door deze president ontheven uit zijn functie. President Hayes wilde bestuurlijke hervormingen doorvoeren die niet in goede aarde vielen bij de Stalwards. Arthur verloor door de aanstelling zijn baan. Hij werd weer rechter in New York, al zou het niet lang duren voordat hij vicepresident werd en vervolgens president.

Cartoon die laat zien dat Rutherford Hayes Arthur ontslaat

Vicepresidentschap

Bij de eerstvolgende verkiezingen in 1880 werd Arthur gevraagd vicepresident te worden in het geval presidentskandidaat Garfield gekozen zou worden als president van de Verenigde Staten. Arthur beschouwde kandidaatstelling van vicepresident als bijna even belangrijk als kandidaatstelling voor het presidentschap. Het presidentschap van Garfield duurde niet zo lang als hij waarschijnlijk gehoopt had. Op 2 juli 1881 werd Garfield neergeschoten door Charles J. Guiteau, een republikein die Garfield niet hoog had zitten. Na het schietincident schreeuwde hij "I am a Stalwart of the Stalwarts... Arthur is president now”. Arthur nam als vicepresident de taak op zich en werd de 21e president van de Verenigde Staten.

Campagneposter in de race om het presidentschap van Garfield en Arthur

Tijdens presidentschap

Hervorming van het Spoil System

Als president kenmerkte Arthur zich vooral door zijn visie op hervorming van de overheidsdiensten. In de Verenigde Staten gold langere tijd het 'Spoil System', waarin politieke partijen na een verkiezingsoverwinning banen aan kiezers toebedeelden als beloning voor de gegeven stem. Arthur was zich bewust van deze vriendjespolitiek. Hij wilde een systeem invoeren waarbij de machtsverdeling eerlijker verliep en waarbij de kwaliteit van de overheidsdiensten meer voorop zou komen te staan. Deze politieke verandering was een voortzetting van het werk dat zijn voorganger Garfield had ingezet. In 1883 werd dan ook de Pendleton Civil Service Reform Act aangenomen, waarin de verdeling van overheidsbanen beschreven stond. Vanaf 1883 werden ambtenaren aangenomen op grond van hun persoonlijke verdiensten. De machtsposities en banden met hogergeplaatsten waren niet langer de doorslaggevende factor. De enige smet op de wet was dat het alleen gold voor federale overheidsbanen. Lokale en nationale overheidsbanen vielen niet onder de wet.

Chester Alan Arthur na de moord op president Garfield

Binnenlands beleid

In het verlengde van zijn verleden als rechter was Arthur ook in de positie van president een persoon die de civiele rechten en wetten sterk hervormde. In het kader van de verkiezingen zorgde Arthur er in 1882 voor dat bigamisten en polygamisten geen recht meer hadden om te stemmen (Edmunds Act). In datzelfde jaar verbood hij criminelen, geesteszieken en paupers om te immigreren naar andere staten (Federal Immigration Law). Arthur zorgde in dat jaar ook nog voor het doorvoeren van een andere immigrantenwet die ervoor zorgde dat de immigratie van Chinezen naar Amerika niet meer mogelijk werd voor een aantal decennia (Chinese Exclusion Act). Na de invoering van de wet werden Chinezen die woonachtig waren in Amerika hun burgerschap ontnomen.

Cartoon over de Chinese Exclusion Act, een wet aangenomen door Chester Arthur, die het Chinezen verbood naar Amerika te emigreren

Buitenlands beleid

Op het gebied van buitenlands beleid bereikte Arthur een historisch lichtpunt toen de Verenigde Staten onder zijn leiding als eerste westerse land in de moderne tijd diplomatieke banden met het geïsoleerde Korea tot stand bracht. Deze 'Shufeldt-overeenkomst' werd getekend in 1882 en vernoemd naar de voornaamste onderhandelaar van Amerikaanse kant. De politiek-diplomatieke banden bleven bestaan tot 1905, toen Korea protectorate werd van Japan na de Russisch-Japanse oorlog. In het kader van machtsrelaties tussen landen zorgde Arthur ervoor dat een nieuwe vloot werd ontwikkeld. De kwaliteit van de Amerikaanse vloot liep achter bij andere wereldmachten en had volgens de president een flinke impuls nodig.

Na presidentschap

'Elegant Arthur'

Hoewel Arthur in zijn periode als president het nodige voltooid en bereikt heeft, was hij gedurende zijn termijn ziek. Een nieraandoening zorgde ervoor dat hij zich na zijn eerste presidentstermijn onmogelijk beschikbaar kon stellen voor een tweede termijn. Eerder in zijn periode als president had hij ook al geruime tijd last van zijn hart. In 1885 was hij president af en keerde hij terug naar zijn oude functie als rechter in New York. In de presidentstermijn maakte Arthur zich geliefd bij het merendeel van de bevolking, mede door zijn maatschappelijke bewustzijn en zijn persoonlijkheid. Hij werd ook wel 'Elegant Arthur' genoemd.

De nieraandoening waar Arthur aan leed werd hem fataal. Hij overleed kort na zijn presidentschap op 18 november 1886 in New York. Hij ligt begraven op de Albany Rural Cemetery.

President Chester Alan Arthurs graf in Albany
9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan