Barack Hussein Obama

Barack Hussein Obama, 44ste president van de Verenigde Staten Barack Hussein Obama is geboren op 4 augustus 1961 in Honolulu, Hawaii. Obama is de vierenveertigste president van de Verenigde Staten en tevens de eerste Amerikaanse president met een donkere huidskleur. Op 20 januari 2009 werd hij tijdens de inauguratie op het Capitool beëdigd, nadat hij de Republikeinse kandidaat John McCain had verslagen. Op 7 november 2012 werd bekend dat Obama een tweede ambtstermijn tegemoet gaat na zijn overwinning op Republikein Mitt Romney. Op 10 januari 2017 hield Obama zijn afscheidsspeech. Zijn termijn eindigde op 20 januari 2017. Donald J. Trump volgde hem op.

Voor presidentschap

Jeugd en privésituatie

Barack Obama werd op 4 augustus 1961 geboren op Hawaii, als kind van een Keniaanse vader en een moeder uit Kansas. Toen hij nog maar twee jaar oud was, scheidden zijn ouders. Zijn vader keerde terug naar Kenia, waar hij een nieuw gezin stichtte. Zijn moeder hertrouwde met een Indonesiër en kreeg met hem een dochter. In 1967 verhuisde het gezin naar Jakarta, waar ze vier jaar woonden. Op eigen verzoek keerde Obama op tienjarige leeftijd terug naar Hawaii, om bij zijn grootouders te wonen. Toen hij 21 jaar oud was, kwam zijn biologische vader om bij een verkeersongeval in Kenia. Zijn moeder overleed in 1995 op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Barack Obama jeugd

Rechten en Politicologie

Nadat Obama zijn middelbare school had voltooid, verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij twee jaar aan het Occidental College studeerde. In New York zette hij zijn studie Politicologie voort, en studeerde in 1983 af. Hierna werkte hij enkele jaren als onderzoeker aan verschillende projecten en bezocht hij Europa en Kenia. In 1988 begon Barack Obama een studie rechten aan de Harvard-universiteit. Hij studeerde hier in 1991 cum laude af. Ook zijn huidige echtgenote, Michelle Robinson, studeerde aan Harvard. Zij leerden elkaar kennen in 1989, tijdens hun werk voor een advocatenkantoor en trouwden in 1992. Ze hebben samen twee dochters: Malia Ann (4 juli 1998) en Natasha (10 juni 2001). Na zijn studie verhuisde Obama naar Chicago en ging hij werken als advocaat. Van 1993 tot 2004 bekleedde hij tevens de functie van docent Staatsrecht aan de Universiteit van Chicago. Obama is christen, maar niet van huis uit: hij is pas in 1988 gedoopt.

Familie Obama

Opmars naar de politiek

Van 1997 tot 2004 was Barack Hussein Obama afgevaardigde in de staat van Illinois. In de Senaatsverkiezingen van 2004 streed hij om een open zetel tegen de Republikein Alan Keyes. Barack won deze verkiezingen met glans. In de Senaat waren onderwijs, immigratie en transparantie van de regering zijn speerpunten. Ook was hij actief op het gebied van Buitenlandse Zaken. Op de Nationale Democratische Conventie in 2004 introduceerde hij zich als politieke belofte bij de Amerikaanse kiezers, met een toespraak met veel geciteerde zinnen: ‘Er is geen links Amerika en geen conservatief Amerika: er is de Verenigde Staten van Amerika. Er is niet een zwart Amerika, een blank Amerika, een latino Amerika en een Aziatisch Amerika: er is de Verenigde Staten van Amerika’.

Senaatslid Barack Obama

Presidentskandidaat

Op 16 januari 2007 maakte Obama bekend dat hij een verkennend comité had opgericht, waarbij men mogelijkheden onderzoekt en fondsen werft. Dit diende als voorbereiding op zijn deelname aan de Democratische voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen in 2008. Ongeveer een maand later maakte hij zijn kandidatuur officieel. Obama's belangrijkste tegenkandidaat bij de voorverkiezingen was Hillary Clinton. Lange tijd gingen de kandidaten gelijk op, maar uiteindelijk won Obama in verreweg de meeste staten. Op 7 juni trok Clinton zich officieel terug uit de verkiezingsstrijd. Vanaf dat moment kon de strijd om het presidentschap écht beginnen. Obama’s charismatische uitstraling en toespraken brachten duizenden mensen op de been en hij gebruikte pakkende slogans als ‘Yes we can’ en ‘Change we can believe in’. Obama koos de 65-jarige senator Joe Biden als ‘running mate’. Hij werd in zijn campagne gesteund door bekende politici als Jimmy Carter en beroemdheden als Oprah Winfrey en Will Smith. Tijdens de verkiezingen zette Obama zich hard af tegen het, naar zijn idee, ‘onmenselijke’ beleid van zijn voorganger George W. Bush ten aanzien van de omstreden gevangenis Guantánamo Bay. Hij beloofde het kamp binnen een jaar na zijn aantreden te sluiten.

Obama en Biden

Tijdens presidentschap

Inauguratie

De rivaliteit tussen de Republikeinen en Democraten liep gedurende de campagneperiode hoog op en de nodige beschuldigingen en roddels passeerden de revue. Een advocaat beweerde bijvoorbeeld dat Obama in Afrika geboren was en dat hij hierdoor geen president van Amerika zou kunnen worden. Ook keek men kritisch naar zijn economische plannen en dachten sommigen dat Obama moslim zou kunnen zijn. Toch won hij op 4 november 2008 de verkiezingen. Hij hield zijn overwinningstoespraak in Grant Park, Chicago. Op dinsdag 20 januari 2009 werd Barack Hussein Obama als eerste donkere Amerikaanse in Washington DC beëdigd. De eed werd afgenomen door opperrechter Roberts, die overigens een fout maakte in de eed, waardoor deze de dag erna - in besloten kring - herhaald moest worden.

Inauguratie Barack Obama

Einde van de oorlogen

De Irakoorlog werd gestart door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in maart 2003. De belangrijkste motieven die hiervoor werden aangevoerd: Irak zou massavernietigingswapens bezitten, het internationaal terrorisme (met name Al Qaida) steunen en Saddam Hoessein zou zijn bevolking onderdrukken. Bovendien zou Irak keer op keer resoluties van de VN-veiligheidsraad negeren. Toen Obama aantrad als president was deze oorlog nog niet afgelopen. Wel kondigde hij aan dat er een einde moest komen aan de militaire gevechtsmissie in Irak. Hij verminderde de troepenmacht en in december 2011, na een missie van bijna negen jaar, verlieten de laatste Amerikaanse soldaten Irak.

Ook in Afghanistan was de oorlog niet volgens plan verlopen. Deze oorlog begon in oktober 2001 en maakte deel uit van de 'Strijd tegen het terrorisme', uitgeroepen door de VS. De Afghaanse overgangsregering, aangesteld na het verdrijven van Osama Bin Laden, bleef echter gevoelig voor aanvallen van de Taliban. Hierdoor duurden de gevechtshandelingen veel langer dan aanvankelijk was voorzien. Begin 2012 werd in een verdrag van de VS en Afghanistan over de toekomstige banden de mogelijkheid opengelaten dat er ook na 2014 nog Amerikaanse militairen in Afghanistan blijven om Afghaanse troepen te trainen en de terreurgroep Al Qaida te bestrijden. Een doorbraak werd bereikt toen Obama in 2011 groen licht gaf voor een geheime missie in Pakistan. Een team van de US Navy SEALs doodde daarbij Osama Bin Laden, leider van de Al Qaida.

Ook handelde de president een aantal militaire en milieukwesties af. In 2011 droeg hij bij aan de beëindiging van het ‘Don’t Ask, Don’t Tell’-beleid van het leger, waarbij homo’s niet tot het leger toegelaten werden.

Obama in Afghanistan 2012

Nobelprijs en kredietcrisis

In 2009 won Obama de Nobelprijs voor de Vrede voor ‘zijn uitzonderlijke inspanningen ter versterking van de internationale diplomatie en de samenwerking tussen de volkeren’. Er was veel kritiek op deze keuze van het Nobelprijscomité, omdat Obama als president nog weinig bereikt zou hebben.

Toen Obama president werd, was de kredietcrisis op haar hoogtepunt tot dan toe. Op 17 februari ondertekende hij de ‘American Recovery and Reinvestment Act of 2009’. Dit was een pakket met economische maatregelen ter waarde van 787 miljard dollar, dat bestond uit verschillende maatregelen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en belasting. Dit moest de Amerikaanse economie stimuleren. In 2011 tekende Obama de ‘Budget Control Act’, om de overheidsuitgaven te beteugelen en ervoor te zorgen dat de staat haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

Nobelprijs Barack Obama

Gezondheidszorg en milieu

Een belangrijk punt van Obama’s programma is de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg. Op 23 maart 2010 werd de zogenaamde ‘Patient Protection and Affordable Care Act’ ondertekend. Een basisverzekering tegen ziektekosten werd verplicht en verzekeringsmaatschappijen mogen zieke Amerikanen niet meer afwijzen. Het zorgplan is nog altijd omstreden. Tegenstanders claimen dat deze ‘Obama care’, zoals zij het noemen, veel te duur is. Werkgevers vrezen om voor de premies op te moeten draaien en de Republikeinen zijn tegen te veel invloed van de overheid op de burger. In juni 2012 werd het verzet onder de Republikeinen zo groot dat 26 staten naar het Hooggerechtshof stapten. Deze staten waren allemaal van mening dat de federale overheid geen verplichte ziektekostenverzekering aan het volk mag opleggen. Dat de regering boetes in het vooruitzicht stelt aan iedereen die zich niet verzekert, zou in strijd zijn met de grondwet. Negen rechters bogen zich over de kwestie, vijf stemden er vóór ‘Obama care’. De wet bleef dus gehandhaafd en de uitspraak werd beschouwd als een overwinning voor Obama.

In tegenstelling tot George W. Bush Junior neemt Obama de waarschuwingen van wetenschappers met betrekking tot de klimaatverandering zeer serieus. Obama wil dat de Verenigde Staten hun afhankelijkheid van ruwe aardolie verminderen. Daarnaast wil hij investeren in duurzame alternatieven.

Tweede termijn

Op 4 april 2011 stelde Obama zich beschikbaar voor een tweede ambtstermijn als president. Na veel interne discussies en debatten binnen de Republikeinse partij werd uiteindelijk Mitt Romney voorgesteld als officiële presidentskandidaat namens de Republikeinen. In de aanloop naar de verkiezingen werd Obama's voorsprong steeds kleiner en was het tot vlak voor de verkiezingen erg spannend wie aan het langste eind zou trekken. Uiteindelijk bleek dat het Amerikaanse volk ondanks grote tegenslagen als de economische crisis Obama een tweede kans gunde. Op 7 november 2012 hield Obama een vurige overwinningsspeech in Chicago, waarin hij beloofde dat het beste nog moest komen. Obama zal in zijn tweede presidentstermijn wederom een zware dobber hebben aan de nog steeds voortdurende economische crisis. Hij belooft Amerika uit de crisis te trekken door intensieve samenwerking. Daarnaast zal de gezondheidszorg een groot punt van discussie blijven in het conservatieve Amerika. Op 10 januari 2017 hield Obama zijn optimistische afscheidsspeech in zijn thuisstad Chicago: 'Yes, we did!'. Lees meer over Amerika in Verandering in juli 2015

Inauguratie Barack Obama 2012

Bekende uitspraken van Obama

‘Yes we can!’

‘To those Americans whose support I have yet to earn: I may not have won your vote, but I hear your voices, I need your help, and I will be your President, too.’ (Overwinningsspeech in Chicago)

‘You can put lipstick on a pig. It's still a pig.’ (Aanval op Sarah Palin, 2008)

‘I stand here today as hopeful as ever that the United States of America will endure, that it will prevail, that the dream of our founders will live on in our time’. (Twee dagen voor zijn inauguratie als president)

'Yes we did!' (Afscheidsspeech, januari 2017)

Barack Obama toespraak
9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan