2009: Begin Tea Party Movement

De Tea Party Movement verwijst naar een politieke beweging in de Verenigde Staten. De beweging pleit ervoor dat bepalingen uit de Amerikaanse grondwet strikter nageleefd moeten worden, dat er een rem moet komen op de alsmaar stijgende overheidsuitgaven en dat belastingen en de staatsschuld flink gereduceerd moeten worden. In het algemeen kun je zeggen dat de beweging demonstreert tegen alle initiatieven die de invloed van de regering uitbreiden. Volgens aanhangers van de Tea Party moet de invloed van de regering zo ver mogelijk ingeperkt worden. Zo is de beweging ook fel tegen herzieningen in het zorgstelsel, die de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van burgers op scherp zetten.

Geschiedenis

De Tea Party Movement heeft haar naam ontleend aan de Boston Tea Party, een belangrijke gebeurtenis uit 1773. Sinds de Boston Tea Party is de naam ‘Tea Party’ vaker gebruikt voor protestacties, bijvoorbeeld tijdens de Tax Day-protesten uit de jaren 1990.

De eerste tekenen van onvrede uitten zich in 2009. De groeiende onvrede onder de Amerikaanse bevolking werd steeds duidelijker en er ontstonden verschillende initiatieven waarbij al gerefereerd werd aan de Boston Tea Party. In februari van dat jaar riep een verslaggever van de bekende Amerikaanse zender CNBC het volk op tot een Tea Party Protest in Chicago. Dit protest moest de aandacht vestigen op het grote aantal huiseigenaren dat de hypotheek niet meer kon betalen. In de zomer van 2009 werden door het hele land Tea Parties georganiseerd. Bovendien werden er ook steeds meer lokale organisaties opgericht met een verwijzing naar de Tea Party.

Het grootste protest vond plaats op 12 september 2009, waarbij ongeveer 200.000 mensen samenkwamen in Washington DC. Doordat diverse politici te kennen gaven de uitgangspunten van de Tea Party Movement te steunen, gebeurden er onverwachte dingen. Zo kon de Republikein Scott Brown op een grote steun rekenen in het Democratische Massachusetts, alleen maar omdat Brown zich identificeerde met de Tea Party.

Boston Tea Party

De uitgangspunten

Hoewel er zoals gezegd diverse organisaties werden opgericht die ieder weer wat afwijkende ideeën hadden, komen de eerste ‘grondbeginselen’ onder andere op het volgende neer. Het belastingsysteem moet eenvoudiger worden gemaakt. Er moeten kleine controleposten komen die ervoor moeten waken dat de grote overheden niet te veel tijd verspillen door ineffectiviteit. De nationale jaarlijkse uitgaven moeten verminderd worden, de wet op de gezondheidszorg van 2010 moet opnieuw geschreven worden, er moet meer gezocht worden naar alternatieve energiebronnen zodat de Verenigde Staten minder afhankelijk is van buitenlandse energiebronnen en de belastingen moeten in het algemeen verminderd worden.

Met name de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten is een belangrijk punt van discussie. Terwijl de meeste aanhangers van de Tea Party-beweging pleiten voor een zo passief mogelijke regering, zijn er ook aanhangers die juist geloven in een actieve regering, om de hoofdrol in het internationale veld te behouden. Het interessante en complexe aan de beweging is dat haar concrete doelen nooit duidelijk zijn opgeschreven. Er wordt ook wel gezegd dat de Verenigde Staten zich in een soort culturele oorlog bevindt, waarin veel onduidelijkheid bestaat over de rol die Amerika in de wereld inneemt en de rol die ze volgens haar eigen volk zou moeten innemen. Aan de ene kant zweren burgers bij de vrijheid van Amerika, waarbij marktwerking alles reguleert en hard werken iedereen naar de top kan helpen, terwijl anderzijds ook steeds meer mensen inzien dat de combinatie van een passieve regering en een extreme marktwerking ook kan leiden tot dramatische economische gevolgen.

Kritiek

Uiteraard is er vanuit de Amerikaanse regering veel kritiek gekomen op de Tea Party-beweging. Zo zou de beweging een kunstmatig karakter hebben en voor racisten een mogelijkheid zijn om hun stem te laten horen. Verder is de Tea Party-beweging nogal diffuus en is er niet één officiële organisatie met een helder programma. Hierdoor kan de beweging geen collectieve vuist maken, wat ertoe geleid heeft dat het aantal aanhangers sinds de fanatieke beginfase in 2009 zienderogen gedaald is.

2007: Virginia Tech Massacre2011: Osama bin Laden wordt gedood in Afganistan

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 15 juni, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan