1791: Bill of Rights

Vanaf 1783 worden de Verenigde Staten officieel erkend als een onafhankelijk land. Hiermee gaan de losse Staten geen confederatie meer aan met elkaar, maar ontstaat er een eenheidsstaat met een federale overheid. Dit betekent dat er - naast het feit dat er voor het eerst een president gekozen zal moeten worden - ook een nieuwe grondwet moet komen, die de Constitutie wordt genoemd. Verschillende leiders uit in totaal dertien staten komen samen om de nieuwe grondwet op te stellen. Het gaat hier enkel om blanke, christelijke mannen. Vrouwen en kleurlingen worden uitgesloten van de vorming van de nieuwe grondwet. De artikelen in de grondwet hebben in de eerste instantie ook geen betrekking op deze bevolkingsgroepen.

Het opstellen van de Consitutie

Tijdens het opstellen van de Constitutie is er al onenigheid waar te nemen onder de aanwezigen. Enkelen zijn van mening dat de overheid de armere delen van de bevolking bij moet staan om hen gelijk te komen staan aan de rijkere delen. Hier is echter niet iedereen het mee eens. Sommigen vinden dat rijken burgers boven de armere burgers verheven staan en bovendien beter weten hoe een land bestuurd moet worden. Ook over de onderlinge relaties tussen de Staten kan niet iedereen het eens worden. Deels bestaat er het idee dat elke staat de meeste regels en wetten zelf mag bepalen. Anderzijds wordt er juist gesteld dat de staten de meeste dingen sámen zouden moeten beslissen. Na een moeizaam overleg is de Constitutie dan toch eindelijk een feit. In de constitutie staat onder andere een beschrijving van hoe het bestuur van de Verenigde Staten eruit zal moeten zien.

Nu de Constitutie geschreven is moeten dertien Staten ermee instemmen. Al snel blijkt dat een paar Staten hun goedkeuring niet willen verstrekken, tenzij er een deel aan de Constitutie wordt toegevoegd waarin enkele specifieke rechten aangaande het individu worden gevormd. Veel opponenten van de Constitutie, met in de voorsteven Thomas Jefferson, stellen dat de aristocratie probeert om de Amerikanen hun natuurlijke rechten, onder andere aangaande hun vrijheid en eigendommen, te onthouden. De Federalisten, die wel voor de Constitutie zijn, vinden dat de individuele rechten, of burgerrechten, pas later moeten worden toegevoegd aan de Constitutie door het Congres. Onder veel burgers en leiders bestaat echter de angst dat de sterke nationale overheid, zoals voorgesteld door de Federalisten, een gevaar zou vormen voor individuele rechten en dat de president een soort koning zou worden. Protest blijft dus bestaan en op 25 september 1789 legt het Eerste Congres van de Verenigde Staten twaalf amendementen in de Constitutie voor aan de rechtsgemachtigden van de staat. Artikelen drie tot en met twaalf worden op 15 december 1791 geratificeerd door drie vierde van de staten en vormen hiermee de eerste tien amendementen in de grondwet. De tien aangenomen wetten perken de macht van de overheid in en stellen de ‘natuurlijke rechten’ van burgers veilig. Van de twee overgebleven wetsvoorstellen wordt uiteindelijk nog één geratificeerd op 7 mei 1992, de ander is nooit geratificeerd.

Bill of Rights

The Bill of Rights

De Bill of Rights is de verzamelnaam voor de eerste tien amendementen in de grondwet van de Verenigde Staten. Hoewel er twaalf amendementen worden gemaakt, worden er in de eerste instantie in totaal tien burgerrechten geratificeerd en toegevoegd aan de grondwet. De rechten definiëren allen de relatie tussen het burgerlijk recht en de macht van de nieuwe overheid. De volgende burgerrechten worden uiteindelijk geratificeerd:

  • Iedereen heeft het recht om zijn eigen religie te kiezen. Bovendien geldt er vrijheid van meningsuiting en mag je een mening publiceren. Ook heeft iedereen het recht om (vredevol) deel te nemen aan een demonstratie tegen de overheid.
  • Burgers van de Verenigde Staten hebben recht op vrij wapenbezit, omdat je die nodig hebt om jezelf te verdedigen.
  • Soldaten worden niet worden ingekwartierd in burgerhuizen in tijden van vrede, zonder toestemming van de eigenaar. Dit geldt ook in tijden van oorlog, tenzij het Congres in een dergelijke situatie de wet specifiek heeft aangepast.
  • Iedereen staat in het recht vrij te zijn in zijn lichaam, landgoed en andere eigendommen. Niemand mag zomaar gefouilleerd worden en ook spullen en huizen mogen niet zomaar worden bekeken, tenzij de rechter daar anders over bepaald.
  • Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Je moet pas voorkomen voor een misdaad op het moment dat er door een Grand Jury is beslist dat er genoeg bewijsmateriaal aanwezig is voor een rechtszaak. Indien de jury besluit dat dit niet het geval is, mag de overheid de zaak niet nogmaals voordragen.
  • Een aangeklaagde heeft recht op een snel openbaar proces door een onafhankelijke jury en op een raadsman die hem verdedigd.
  • In civielrechtelijke zaken zal het recht op juryrechtspraak gelden en geen enkel feit waarover uitspraak is gedaan, mag opnieuw behandeld worden in een andere rechtbank van de Verenigde Staten, anders dan volgens de civiele rechtsregels.
  • Er mag geen overdreven hoge borgtocht worden geëist en er mogen geen overdreven hoge boetes worden opgelegd. Ook mogen er geen wrede of ongebruikelijke straffen worden toegepast.
  • De opsomming in de grondwet van bepaalde rechten, wordt niet beschouwd als het ontkennen of beperken van andere rechten.
  • De macht die niet door de Grondwet wordt toebedeeld aan de Verenigde Staten komt toe aan de staten of het volk.

De Bill of Rights heeft een grote rol gespeeld in het vormen van de Amerikaanse wet en overheid en geldt ook nu nog als een zeer belangrijk symbool voor de ‘cultuur van vrijheid’ die de Amerikanen nog steeds nastreven. George Washington liet veertien handgeschreven kopieën van de Bill of Rights maken, een voor het Congres een voor elk van de originele dertien staten van de VS. Die van Georgia, Maryland, Mew York en Pennsylvania zijn verdwenen. Een van deze eerste kopieën van de Bill of Rights kan worden bekeken in de National Archieves in Washington D. C. President Franklin D. Roosenvelt riep in 1941 15 december uit tot de Bill of Rights Day om de 150e verjaardag van de ratificatie van de Bill of Rights te eren.

Bill of Rights
1789: Eerste Amerikaanse presidentsverkiezingen1808: Het einde van de slavenhandel met Afrika
24 februari infodag in Zwolle:
presentaties (o.a. Kids go West), camper bekijken, persoonlijk adviesgesprek
Meld je aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan