Privacy Policy

Tioga Tours hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tioga Tours houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzameling van persoonsgegevens

In dit overzicht hieronder zie je welke gegevens we verzamelen en/of doorgeven aan derden. Dit doen we alleen als dit nodig is voor uitvoering van de taken, met alle leveranciers zijn overeenkomsten gemaakt met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens.

Type gegevens Doel Doorgifte aan derden
NAW Administratief Namen worden doorgegeven aan leveranciers
Telefoonnummers Contact Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis
E-mailadressen Contact Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis
Geboortedata Administratief/identificatie door derden Worden vaak doorgegeven aan leveranciers van: camperhuur en autohuur (hoofdbestuurder), hotels (van de kinderen), airlines, ferry's, cruises en andere reisonderdelen
Paspoortgegevens Identificatie Airlines

Je kunt ervoor kiezen om een telefoonnummer (zonder naam) van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Wij geven de gegevens veelal door aan leveranciers buiten de EU. Hoewel wij ons best doen om ook met hen overeenkomsten te sluiten, kunnen er andere regels en wetten van toepassing zijn in landen buiten de EU. Wat hier exact mee gebeurt valt buiten de macht van Tioga Tours en hier kan Tioga Tours dan ook niet voor aansprakelijk gehouden worden.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan Tioga Tours.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 08-05-2018

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 15 juni, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan