Mason en Dixon

De Britten Charles Mason en Jeremiah Dixon legden met hun meetwerk in het midden van de achttiende eeuw de grenzen vast tussen wat toen nog de provincies Maryland, Pennsylvania en Delaware waren. Vaak wordt gedacht dat daarmee ook werd bepaald waar wel of geen slaven gehouden mochten worden, maar dat is niet waar.

Onduidelijke grenzen

Aanleiding voor het nauwkeurig vastleggen van de grenzen was onduidelijkheid over wat precies wiens eigendom was; kolonisten in het grensgebied van Maryland en Pennsylvania gingen elkaar daarover te lijf. Uiteindelijk kwam men tot overeenstemming over een verdeling van het land, maar de exacte grens moest toen nog worden vastgelegd. Daarvoor werden de heren Mason (astronoom) en Dixon (ook astronoom en tevens landmeter) te hulp geroepen.

Het vastleggen van een grens klinkt als een niet al te gecompliceerde klus, maar dat was het toch wel. Het ging om grotendeels onontgonnen terrein met soms strijdlustige Indianen, terwijl de beschikbare meetinstrumenten naar huidige maatstaven nogal primitief waren. Mason en Dixon merkten tijdens hun werk dan ook dat er een grotere foutmarge ontstond dan ze hadden verwacht, wat noodgedwongen leidde tot de ontwikkeling van nauwkeuriger meetmethoden; Mason verbleef zelfs een periode in Engeland voor het ontwerpen daarvan. De expeditie werd door wetenschappers dan ook nauwkeurig gevolgd.

mason-dixon grens afbeelding

400 km in 4 jaar

Al met al kostte het vier jaar om de bijna 400 kilometer lange grens vast te leggen. Eind 1767 was er eindelijk duidelijkheid en lagen de grenzen tussen Maryland, Pennsylvania en Delaware vast. Een paar jaar later werd de grenslijn in westelijke richting doorgetrokken, waarmee ook de betwiste grens tussen Pennsylvania en Virginia (tegenwoordig West-Virginia) werd vastgelegd. De grens werd zichtbaar gemaakt met stenen mijlpalen; veel daarvan zijn in de loop van de tijd verdwenen, maar de overgebleven exemplaren worden uiteraard goed beschermd.

De Mason-Dixon Line wordt gezien als de grens tussen de staten met en zonder slavernij, maar dat klopt maar gedeeltelijk. Pennsylvania (ten noorden) had de slavernij inderdaad in 1781 afgeschaft, maar het noordelijker gelegen New Jersey volgde pas in 1846. Er is wat dat betreft verwarring met het ‘Missouri Compromise’ uit 1820, waarin werd bepaald dat in de westelijke gebieden van de Verenigde Staten de 36°30′ breedtegraad de noordelijke grens voor het houden van slaven vormde. Die gebieden waren verworven in de Louisiana Purchase en onderzocht door Lewis en Clark

jeremiah dixon, mason-dixon

Mason-Dixon Line

De Mason-Dixon Line leeft vooral voort als een cultureel begrip, het geldt als de grens tussen yankees (noord) en dixies (zuid). Thomas Pynchon schreef in 1997 een roman over de beide landmeters, heel verrassend Mason & Dixon genaamd. En Mark Knopfler en James Taylor zingen er een duet over op Knopflers plaat Sailing to Philadelphia. Vereeuwigd worden in een popsong, het is weinig landmeters vergund.

Vroege vogel beurs! Presentaties, adviesgesprek & campers (truck-camper & C-25)
Zaterdag 13 juli, Zwolle
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan