Dit is niet OK

Het zal over de hele wereld het meest gebruikte Amerikaans-Engelse woord zijn: okay, oké, O.K. of OK, net hoe je het wilt schrijven. Wat het betekent weet iedereen: ‘in orde’, ‘begrepen’, ‘akkoord’, ‘gaan we doen’ of iets dergelijks. Let wel: het is altijd een positieve reactie. Waar het begrip vandaan komt is, zoals wel vaker, onduidelijk.

OK

Old Kinderhook

Op internet en in serieuze boeken worden tientallen mogelijke verklaringen gegeven. Vaak genoemd is dat het een afkorting zou zijn van Old Kinderhook, een bijnaam van president Martin van Buren die bij zijn herverkiezingscampagne in 1840 werd gebruikt; Kinderhook verwijst naar zijn plaats van herkomst. Het zou een verbastering uit de Indiaanse taal Choktaw kunnen zijn, of iets dat door slaven uit West-Afrika is ‘meegenomen’. Ook wel geopperd is dat het een verbastering is van het Franse ‘aux quais’ zou zijn en zelfs het Grieks zou aan de basis kunnen staan: het Griekse ‘ola kala’ (alles in orde) werd door geëmigreerde Grieken wel afgekort als OK in telegrammen naar het moederland – dat scheelde in de kosten.

Kinderhook, Martin van Buren

Het zou allemaal kunnen, maar het meest logisch – en tegenwoordig ook het meest geaccepteerd – lijkt OK als afkorting van een komisch bedoelde misspelling ‘oll korrekt’, wat ooit grappig werd gevonden. Het is weliswaar geen sluitende verklaring, maar het komt qua betekenis dicht in de buurt.

Het begrip OK bestaat al tamelijk lang, het komt in 1839 voor het eerst in een krant voor; grote kans dus dat het toen al langer spreektaal was. In die tijd schijnt het gebruik van allerlei afkortingen in en rond Boston een soort rage te zijn geweest. Waarschijnlijk is dat het lekker in het gehoor liggende begrip vervolgens door een handige campagnestrateeg gebruikt is in de verkiezingscampagne van de al genoemde Van Buren: oorzaak en gevolg zouden dus andersom kunnen liggen. Overigens vonden de kiezers Van Buren helemaal niet OK, want hij werd niet herkozen.

Níet OK in Amerika of Canada

Iets om op te letten: de betekenis van OK is in Nederland de afgelopen jaren sterk veranderd. Wij gebruiken het tegenwoordig vaak als een reactie zonder betekenis, als een soort ‘hmhm’ dat hooguit bedoeld is om in een gesprek aan te geven ‘ga door’. Dat is niet handig in Amerika of Canada, het is daar bepaald verkeerd om op slecht nieuws te reageren met ‘OK’. OK blijft daar een overwegend positieve reactie. De kans dat je iemand tegenkomt die gaat vertellen ‘vannacht is mijn huis afgebrand’ is natuurlijk niet zo groot, maar het is in ieder geval absoluut niet OK.

Verder lezen

9 maart infodag in Zwolle:
presentaties (waaronder Zuidwest-Amerika), camper bekijken & adviesgesprek
Meld je gratis aan
Kom naar een infodag met special guests, zoals Travel Texas en indianen.
Meld je gratis aan